Pháo phụt sinh nhật 15cm

30,000  20,000 

Pháo phụt sinh nhật loại dài 15 cm , vỉ có 6 cây. Sử dụng như loại 30cm

0985466266