Giá để bánh cưới 3 tầng lệch

950,000  900,000 

Giá để bánh cưới 3 tầng lệch làm bằng khung sắt, sốp và fomec, có 3 tầng lệch nhau

còn 20 hàng

0985466266