0985.466.266

Giá để bánh cưới 3 tầng lệch

950,000  900,000 

Giá để bánh cưới 3 tầng lệch làm bằng khung sắt, sốp và fomec, có 3 tầng lệch nhau

còn 20 hàng

Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.