Cục tạo khói

200,000  160,000 

Cục tạo khói gồm có củ nhả khói có dèn led 7 mầu và 1 củ nắn từ dòng điện 220V xuống điện 12V để an toàn, tiết kiệm khi sử dụng

0985466266