0985.466.266

Cục tạo khói

200,000  160,000 

Cục tạo khói gồm có củ nhả khói có dèn led 7 mầu và 1 củ nắn từ dòng điện 220V xuống điện 12V để an toàn, tiết kiệm khi sử dụng

Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.